top of page
Überprüfung der rechtlichen Vereinbarung

odcisk

Za tę witrynę odpowiada 

bemberg AG + Co KGaA

Steinhofta 9

20459 Hamburg

Sąd Rejonowy w Hamburgu HRB 166343

bemberg® jest międzynarodowym znakiem towarowym  Nr 1416097 

Rejestracja ochronna przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO

Oryginalne produkty Bemberg® są dostępne wyłącznie w licencjonowanych firmach. Obejmuje to franczyzobiorców wymienionych na tej stronie. i licencjonowane firmy produkcyjne. W przypadku wątpliwości, czy są to oryginalne produkty bemberg®, airRED® lub airSPACE®, prosimy o kontakt pod adresem info@bemberg.de 

bemberg AG + Co KGaA w poniższym tekście określana jest jako bemberg:

 

Prawo autorskie

Cała zawartość tej witryny, w tym tekst, obrazy, reprezentacje graficzne i/lub pliki audio lub wideo, jest prawnie chroniona i nie może być rozpowszechniana, modyfikowana, przesyłana, ponownie wykorzystywana, nowo udostępniana, wykorzystywana lub publikowana do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemną zgodę firmy Bemberg na jakiekolwiek inne wykorzystanie.


Zastrzeżenie
Informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować ich kompletności ani dokładności. bemberg nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w treści serwisu.

Ta strona internetowa ma charakter ogólny. bemberg nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podejmowane w oparciu o niniejszą witrynę.

Korzystanie z serwisu i pobieranie danych odbywa się na własne ryzyko. bemberg nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, w szczególności w plikach danych, sprzęcie lub oprogramowaniu użytkownika.

bemberg nie ponosi ponadto żadnej odpowiedzialności ani reprezentacji w związku z jakąkolwiek inną witryną internetową, którą odwiedzasz z naszej witryny. Hiperłącza te stanowią usługę, lecz firma bemberg nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych ani za ich ewentualne wykorzystanie. Użytkownik odpowiada za ochronę swoich systemów przed wirusami lub innymi sekwencjami poleceń, które są szkodliwe dla systemu, poprzez skonfigurowanie odpowiednich programów ochronnych.

bemberg zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odwołanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.


Ochrona danych
bemberg jest zadowolony z Twojej wizyty na tej stronie i Twojego zainteresowania naszymi produktami. Możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie bemberg są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu Państwa indywidualnego wsparcia, przesyłania informacji produktowych lub prasowych lub składania ofert.

 

bemberg gwarantuje, że Twoje dane będą traktowane poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

bottom of page